Fysik 2003x
Regler
Undervisningsplan
Materialer
Pensa
Links
 

Præsentation

På disse sider finder du vigtige oplysninger for 2003x's forløb i fysik i skoleårene 2003-04 og 2004-05.

Der er henvisninger til reglerne for faget, du kan læse vores plan og pensum-siden som bygges op efterhånden som vi har gennemgået pensums enkelte dele.

De enkelte emner er beskrevet på nogle sider med både arbejdsplaner, - materialer og links.

Hvad går fysik i gymnasiet ud på?

Meget kort kan man sige at fysik er eksperimentelt fag som ved hjælp af matematiske sammenhænge beskriver den døde natur. Denne måde at beskrive naturen på har været en stor succes. Den har skabt grundlaget for store tekniske fremskridt og haft betydning for afgørende filosofiske overvejelser om verden.

Det lyder meget abstrakt når faget fysik beskrives så kortfattet. Et eksempel gør det klarere: Siden den græske oldtid havde man diskuteret hvad tyngdekraften var. Aristoteles (384-322 f.Kr.) havde en filosofisk forklaring. Ifølge den havde alle stoffer deres naturlige steder, og sten og jord lå i midten af universet. Fordi det var en stens naturlige sted, ville den altid søge mod midten, og jo tungere stenen var, desto hurtigere ville den søge mod midten (det passer ikke, men alligevel er Aristoteles den klogeste mand der nogensinde har levet).

Den italienske fysiker Galilei fra Firenze og Pisa (1564-1642) og den engelske matematiker og fysiker Isaac Newton fra Cambridge i England (1642-1727) viste at en faldende stens hastighed voksede med den tid den var faldet, og at den faldt en strækning som var 1/2 * a * t * t, hvor a er accelerationen og t er tiden. Med eksperimenter fandt de en matematisk sammenhæng; derimod sagde de ikke noget om tyngdekraftens natur, de beskrev den bare. Newton kunne ordne tyngdekræfter og andre kræfter i tre enkle love, og med dem er man i stand til at sende rumskibe til månen for de beskriver alle bevægelser på jorden og i verdensrummet. Det har givet teknologiske fremskridt, og udforskningen af himmelrummet, bl.a. på grundlag af Newtons love, viste i begyndelsen af det 20. århundrede at verdensrummet er uendeligt meget større end først antaget, og at det har udviklet sig fra en punktformet begyndelse (Big Bang). Det har betydning for vores filosofiske opfattelse af verden.

I fysiktimerne møder vi dette fag. Vi laver eksperimenter med den døde natur, vi bruger matematik til at formulere naturlove, og vi følger fagets historie med teknologiske og filosofiske fremskridt og indsigter.

Du kan læse mere om fagets indhold under regler

Jeg læser dagligt i vores konference og besvarer gerne spørgsmål i den eller gennem e-post. Hvis noget haster, må I også gerne ringe til mig (98 31 40 45 eller 61 71 28 33) eller sende en SMS (61 71 28 33).


Man kommer tilbage til forsiden ved at klikke på Fysik 2003x øverst til venstre.
Opdateret 20030811 af Søren Hindsholm