hindsholm.dk
 

Teknisk vejledning

På denne side kan man bl.a. downloade undervisningsmaterialer. For at downloade teksterne skal man have Acrobat Reader installeret sammen med sin browser. Når teksten er kommet frem i Acrobat Reader, kan man gemme filen eller udskrive teksten.

Teksterne er lavet med LaTeX som er konverteret til pdf-formatet af hensyn til Acrobat Reader. Derfor kan man ikke redigere i dem.

Latin

Catul som hypertekst

Demoversion af de muligheder det giver at fremlægge latinske tekster som hypertekster (dvs. man med museklik kan få oplysninger om gloser mv.): Odi et amo

Tekster

Man kan evt. udskrive teksterne i det antal eksemplarer man behøver; så skåner man måske sit fags kopieringskonto.

B-opgaverne er gemt i formatet til Microsoft Word 8 (svarende til Office 97-pakken). De kan ændres efter eget ønske. Man kan tage dem ned enten en ad gangen eller samlet; hvis man tager dem samlet, får man dem pakket i det såkaldte zip-format.

Catul

Catul 61 (bryllupsdigt)

Cicero

Fra In Verrem 4. bog

Gloser til In Verrem 4. bog

Nye udgaver (april 1999) af:

Fra Tusculanae Disputationes I og III

Gloser til Tusculanae Disputationes I og III

[Cicero]

Rhetorica ad Herennium I

Den latinske tekst i en opsætning der svarer til Retorik til Herennius (Gyldendal 1998)

Ovid

Fra Ovids Metamorfoser

Indledningen (I, 1-4), De fire Verdensaldre og Pyramus og Thisbe.

Gloser til Indledningen og De fire Verdensaldre

Sallust

Fra indledningen af Catilinas sammensværgelse

1-5 i Mogens Leisner-Jensens oversættelse (med tilladelse fra oversætteren) og 5-13 på latin med gloser.

Seneca

Artikel om Senecas breve fra Kristeligt Dagblad

Om Livets Korthed Latinsk tekst med afsnittene I, II, VIII, X, XII og XIX.

Gloser til Om Livets Korthed

Senecas 7. brev Latinsk tekst gloseret med henblik på 1.g.

Vergil

Fra Æneidens 2. sang

Latinsk tekst gloseret med henblik på 1.g.

B-opgaver

Alle opgaver i zip-fil

Caesar civ I 13-14

Catul 51

Catul 51 (2.g)

Cicero Att V 16

Cicero Cael 12-14

Cicero Fin I 29-30

Cicero Fin I 29-30 (2.g)

Cicero Marc 8-10

Ovid met XI 725-48

Q. Cicero com.pet. 2-5

Sallust Cat 6

Sallust Cat 6 (2.g beg.)

Seneca Epist 9

Verg. Aen. IV 331-61

Aarsprøve 1998


Opdateret 20030812 af Søren Hindsholm