Oldtidskundskab
2005x
Regler
Undervisningsplan
Undervisningsbeskrivelse
Tidstavle
Søjler
 

Regler

Indledning

Undervisningsministeriets læreplan og undervisningsvejledning for oldtidskundskab er nyttige at kende, fx hvis man vil vide præcist hvad man skal læse og kunne til eksamen.

Målet med undervisningen i oldtidskundskab er at I skal kunne

  • analysere og fortolke oversatte græske og romerske tekster og græske monumenter både i deres antikke kontekst og i deres betydning for senere europæisk kultur
  • identificere, forklare og forholde sig til væsentlige begreber og tanker i de behandlede tekster
  • vise, hvorledes antikken har betydning i senere europæisk kultur
  • nuancere, perspektivere og uddybe moderne problemstillinger gennem læsning af antikke tekster.
Disse mål skal vi nå dels ved at arbejde med faget oldtidskundskab i sig selv, dels ved at samarbejde med andre fag. Fagets kernestof er:
  • oversatte tekster fra den græske og romerske oldtid. Hovedvægten lægges på Grækenland i klassisk tid, dog således at både Homer og romersk litteratur skal indgå
  • arkitektur, skulptur eller maleri fra den græsk-romerske oldtid
  • væsentlige sider af antikkens historie, filosofi, samfund og kultur
  • antikkens kulturelle betydning, historisk og aktuelt.

Man kommer tilbage til forsiden ved at klikke på Oldtidskundskab 2005x øverst til venstre.
Opdateret 20060806 af Søren Hindsholm