Oldtidskundskab
2005x
Regler
Undervisningsplan
Undervisningsbeskrivelse
Tidstavle
Søjler
 

Tidstavle

6000-4000 Nyere Stenalder
Folk slår sig ned og bliver ager-dyrkere
3000-1200 Bronzealder
 • 1250 Den mykenske verden går til grunde på grund af "hav-folket"
 • 1200 Troja falder omtrent dette år iflg. oldtidens rationaliserende myter
1200-800 "Mørke-tid" eller græsk middelalder
I denne periode opbygger omkringvandrende sangere det stof som siden Homer (I) og (II) samler og genkomponerer til Iliaden og Odysseen.
 • 1050 Jernet kommer til Grækenland
 • 800 Fønikisk alfabet når Grækenland

800-480 Arkaisk tid

 • 776 Første olympiske lege
 • 750 Iliaden komponeres af Homer I (?)
 • 700 Odysseen komponeres af Homer II (?)
 • 530 Sortfigurskeramik afløses på få år af rødfigurskeramik
 • 594 Solon sørger som arkont i Athen for gældssanering til forgældede bønder
 • 507 Kleisthenes indfører demokratiet i Athen
 • 490 Grækerne vinder over perserne ved Marathon
 • 480 Grækerne vinder over perserne i søslaget ved Salamis, efter landtroppernes nederlag ved Thermopylai

480-400 Klassisk tid

 • 431-404 Peloponnesiske krig (Athen + allierede mod Sparta + allierede)
 • 425 (??) Ødipus af Sofokles opføres i Athen
 • 411 Lysistrate af Aristofanes opføres i Athen
 • 495-405 Sofokles
 • 490-425 Herodot
 • 470-399 Sokrates
 • 450-385 Aristophanes
 • 440-380 Lysias
 • 428-348 Platon

400-323 Efter-klassisk tid

 • 399 Sokrates dømmes til døden på torvet i Athen
 • 384-322 Aristoteles

323-31 Hellenistisk tid

 • 86-82 Rhetorica ad Herennium
 • Kristus fødes i Palæstina, Romerriget behersker Middelhavs-landene, i Danmark er der jernalder, vi kan endnu ikke læse og skrive

Man kommer tilbage til forsiden ved at klikke på Oldtidskundskab 1999x øverst til venstre.
Opdateret 20060806 af Søren Hindsholm