Oldtidskundskab
1999x
Dansk
Oldtidskundskab
Litteratur
Links
 

Retorik for 1999x

På disse sider gennemgås et fælles undervisnings forløb for dansk og oldtidskundskab. Forløbet skal gennemføres således at man begynder med oldtidskundskab og gennemgår de to første punkter Retorikken til Herennius og Lysias. Herefter kan man begynde på danskdelens Analyse af dansktekster, At holde tale og Skriftlig fremstilling.

Mens danskdelens afsnit afvikles, behandler klassen i oldtidskundskab filosofferne Platons og Aristoteles' vurdering af retorikken sådan at deres diskussion til sidst kan indgå i klassens vurdering af retorik i dansktimerne.

Forløbets lærere er

Man kan her skrive spørgsmål direkte til 1999x' konference.

Man kommer tilbage til forsiden ved at klikke på Oldtidskundskab 1999x øverst til venstre.
Opdateret 20011113 af Søren Hindsholm